IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

GDPR & BEZPEČNOST INFORMACÍ

GDPR:

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES s účinností od 25.5.2018 na ochranu osobních údajů bude vyžadovat širokou škálu nejen technických ale především organizačních opatření, která bude nutno zabezpečit ve všech organizacích, které zpracovávají osobní údaje. Zpracování osobních údajů se netýká pouze velkých společností, které shromažďují údaje od svých klientů a zákazníků, ale dotkne se prakticky i všech podnikatelů, kteří mají zaměstnance, drobné dodavatele nebo zákazníky. Naše poradenská firma poskytuje řadu praktických vzorových smluv pro nastavení vnitropodnikových pravidel, které splňují toto nařízení EU. Stručný postup zavedení systému ochrany osobních dat najdete zde.

BEZPEČNOST INFORMACÍ:

S rozvojem informační a komunikační techniky na jednu stranu roste tempo a objem zpracovávaných informací, které pohánějí motor ekonomiky. Z druhé strany však s sebou tento rozvoj přináší nová ohrožení, kterým je nutno čelit. Komplexnost informačních a komunikačních systémů i celé IT infrastruktury, ve které se stále více prosazují virtualizační techniky, dosáhla bodu, kdy zajištění vysoké bezpečnosti a dostupnosti dat stojí stále více úsilí a prostředků. Podobně s nástupem nových technologií a způsobů komunikace vyrostla celá plejáda nových bezpečnostních rizik v oblasti počítačové bezpečnosti. Pro stále větší počet společností jsou informace a data klíčovým faktorem jejich podnikání a s tím také roste důležitost jejich ochrany. Předpokladem systémového řízení bezpečnosti informací v každé organizaci je provedení analýzy bezpečnostních rizik, která stanovuje hodnotu informačních aktiv, odhaluje slabá místa v organizaci a identifikuje i ohodnocuje hrozby, které v oblasti informační bezpečnosti existují. Analýza rizik je východiskem pro návrh bezpečnostních opatření. Tato opatření, jsou-li vhodně zobecněna, tvoří základ bezpečnostní politiky informací, která v obecné podobě stanovuje cíle a prostředky v oblasti ochrany informací organizace a definuje odpovědnosti, pravidla a postupy, jak jich dosáhnout.

Kdo nejvíc ohrožuje firemní data? Počítačové viry? Hackeři? Nespolehlivý hardware? Kdepak. Výzkumy ukazují, že za bezpečnostními incidenty stojí v 63 % případů lidský faktor, konkrétně jednání vašich vlastních zaměstnanců. Rizika související s lidmi, se kterými vás pojí smluvní vztahy, přitom můžete minimalizovat preventivními opatřeními v oblasti pracovních povinností. Jen zhruba čtvrtina společností systematicky vzdělává své zaměstnance v oblasti bezpečnosti informací. Zbytek firem se tomuto aspektu věnuje nárazově, například při nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo v případě výskytu bezpečnostního incidentu. 27 % vedení společností pak neorganizuje podobná opatření vůbec.

V rámci bezpečnosti informačních systémů a ochrany podnikových informací z pohledu lidských zdrojů je naše společnost schopna pomoci při optimalizaci podnikových informačních toků. Posouzení potřebnosti a výhod budování systému řízení bezpečnosti informací ve Vaší společnosti najdete zde. K tomu slouží průběžná údržba informačních systémů, školení zaměstnanců, ochrana dat, která zákazníkovi zaručuje, že jeho investice bude skutečně dlouhodobá. Postup implementace normy ISO 27001 dle rámcové metodiky najdete zde.

Konzultanti našeho sdružení pomáhají našim klientům při plnění povinností dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a další související legislativy ochrany osobních dat.

WEBHOSTING

V rámci webhostingových služeb poskytujeme hosting domény druhého řádu a k ní bezplatně přístup pomocí protokolu FTP, zřízení emailových účtů a umožnění jejich správy. Dále volitelně dle hostingového programu poskytujeme databázový server MySQL, skriptovací jazyk PHP a další technologie dle volby. Velikost prostoru a další parametry hostingu jsou stanoveny dohodou.

Referenční projekty z oblasti návrhu webových prezentací a webhostingových služeb, včetně realizace e-shopů a redakčních systémů naleznete na doméně nobel-system

 

NABÍZENÉ SLUŽBY V IT

Naše nabídka je široká, od parciálních dodávek produktů a služeb až po komplexní řešení informační strategie zákazníka, tj. až po systémovou integraci. Jejím cílem v našem pojetí je především zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti našich klientů – moderní informační technologie jsou hlavním prostředkem, jak tohoto cíle dosáhnout.

SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Předpokladem spokojenosti našich zákazníků se servisem IT je důkladné zaznamenání požadavků zákazníka, který požaduje být včas a příjemně obsloužen a dále potřebuje získat veškeré informace o stavu řešení svého problému. Při nezbytném servisním výjezdu k zákazníkovi technický pracovník provede objednání potřebného dílu a informuje zákazníka o dostupnosti a termínu realizace opravy. Současně dohlíží na včasné splnění termínů, dodržení kvality a koordinaci subdodavatelů i ostatních partnerů.