IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti od ÚP v r. 2017-2019

09.04.2017

Fond dalšího vzdělávání (FDV) realizuje projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti. Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a jeho cílem je poskytnout více než 2 000 osobám možnost účastnit se vzdělávání praxí v konkrétní firmě a zvýšit si tak svoji kvalifikaci a tím také uplatnitelnost na trhu práce. Vzdělávací aktivity musí být ukončeny nejpozději  v únoru 2019. Podrobnější informace získáte zde.