IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Služby a školení BOZP a PO

10.04.2017

Na základě aktualizované odborné způsobilosti prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pole § 9 zákona č. 309/2006 Sb. a dle § 11 zákona ČNR  č.133/1985 Sb., o požární ochraně provádíme odborná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, viz. Osvědčení OZO a Osvědčení TPO.