IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Nová zelená úsporám na období 2014 - 2020

09.04.2017

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2014 – 2020. Přehled o jednotlivých druzích dotací k úsporným řešením najdete zde.

 Pracovníci našeho sdružení ve spolupráci s energetickým auditorem Vám usnadní orientaci ve výběru energeticky úsporných řešení a pomůžou Vám se zpracováním  projektové dokumentace k žádosti o dotaci, energetických auditů/posudků a průkazů energetické náročnosti budov dle připojeného ceníku. Dále Vám usnadníme výběr vhodného dodavatele stavby nebo technologického vybavení a zabezpečíme technický dozor investora v programu Nová Zelená úsporám. Dokážeme vypracovat soudní odhad nemovitosti včetně vypracování smluv při prodeji nemovitosti a její vklad do katastru.