IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

GDPR-ochrana osobních údajů & bezpečnost informací

03.06.2018

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES s účinností od 25.5.2018 na ochranu osobních údajů bude vyžadovat širokou škálu nejen technických ale především organizačních opatření, která bude nutno zabezpečit ve všech organizacích, které zpracovávají osobní údaje. Zpracování osobních údajů se netýká pouze velkých společností, které shromažďují údaje od svých klientů a zákazníků, ale dotkne se prakticky i všech podnikatelů, kteří mají zaměstnance, drobné dodavatele nebo zákazníky. Naše poradenská firma poskytuje řadu praktických vzorových smluv pro nastavení vnitropodnikových pravidel, které splňují toto nařízení EU. Stručný postup zavedení systému ochrany osobních dat najdete zde. Dále se zabýváme přípravou na certifikaci managementu bezpečnosti informací podle mezinárodní normy ISO/IEC 27001, viz. odkaz na Bezpečnost informací.