IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Nabídka služeb

Historie a současnost

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce a informací, snižování energetické náročnosti, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost. Na českém trhu poradenských služeb působíme již od roku 1999. Za dobu své existence jsme se podíleli na certifikaci více než 60 firem z oblasti výroby a služeb, a tím se řadíme mezi zkušené subjekty v tomto oboru. Dosažené výsledky a dlouholeté zkušenosti jsou pro naše zákazníky zárukou kvalitních služeb. Jsme členem Hospodářské komory Okresu Třebíč, a spolupracujeme s renomovanou mezinárodní certifikační společností Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o. a tuzemskou společností AZ Cert EU, s. r. o. a podílíme se na budování systémů managementu a certifikací s dalšími regionálními firmami v tomto oboru.

Základní charakteristika služeb

 • ZAVÁDĚNÍ ISO: poskytujeme školící a konzultační činnost v systémech řízení firem dle norem ISO 9001/14001/27001/22000/50001, OHSAS 18001/ISO 45001, HACCP. Konzultační služby pro zavádění systémů řízení jsou zabezpečeny certifikátem manažera kvality dle ISO 9001, viz. osvědčení.
 • CERTIFIKACE ISO: spolupracujeme s certifikačními společnostmi v ČR při certifikacích výše uvedených systémů řízení dle mezinárodních norem ISO
 • ODBORNÁ ŠKOLENÍ: provádíme odborná školení zaměstnanců firem v oblasti řízení a plnění předepsané legislativy, moderních statistických metod řízení (např. Kaizen) a prohlášení o shodě u nových strojních zařízení, viz. osvědčení CE.
 • SLUŽBY BOZP A PO: poskytujeme konzultační a školící služby firmám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle nařízení zákoníku práce, zákona č.309/2006 Sb. včetně provádění požární prevence, revizí a zkoušek vyhrazených zařízení (plynových, zdvihacích, tlakových) a dodávek navržených OOPP od smluvní dodavatelské firmy 3M. Vlastníme odbornou způsobilost v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pole § 9 zákona č. 309/2006 Sb., viz. osvědčení OZO BOZP a technika požární ochrany, viz. osvědčení TPO.
 • EKOLOGIE: poskytujeme poradenství firmám v oblasti ekologie, evidence odpadů a hodnocení ekologických rizik a újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
 • BEZPEČNOST POTRAVIN: Norma ISO 22000 a FSSC 22000 společně se systémem bezpečnosti potravin HACCP jsou v mnoha případech podmínkou dodávek do nadnárodních řetězců, nemocnic, úřadů a k čerpání státních podpor na technologie ze strukturálních fondů EU. Jsme poradenskou organizací, která vám připraví k certifikaci systém bezpečných potravin (HACCP) dle platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a věstníku MZe č. 2/2010.
 • DOTACE: provádíme poradenství v oblasti regionálních dotačních programů a pro čerpání strukturálních fondů EU v oblasti malého a středního podnikání
 • POŽÁRNÍ PROJEKCE BUDOV: spolupracujeme s projektantem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb včetně zpracování potřebných dokumentů pro zvýšené a vysoké požadní nebezpečí
 • ENERGETICKÉ ÚSPORY a PENB: řešíme energeticé úspory, především implementací normy ISO 50001 a zprosředkujeme provedení Průkazu energetické náročnosti budovy, potřebné při prodeji nebo pronájmu Vašich nemovitostí
 • ODBORNÉ PORADENSTVÍ: poskytujeme poradenství v oblasti analýz systémů energetických úspor, bezpečnosti potravin, plnění předepsaných zákonných povinností a nabízíme poradenství při vypracování dokumentace pro prohlášení o shodě CE pro strojní výrobky
 • GDPR & BEZPEČNOST INFORMACÍ: analyzujeme informační aktiva ve společnosti s identifikací úrovně ochrany osobních údajů (dle GDPR) a nebezpečí ztráty nebo zneužití informací a navrhujeme preventivní opatření k jejich ochraně včetně hardwarového a softwarového zabezpečení podnikových sítí. Posouzení potřebnosti a výhod budování systému řízení bezpečnosti informací ve Vaší společnosti najdete zde.
 • SLUŽBY V IT: poskytujeme komplexní služby v oblasti systémové integrace v IT, návrhu webových prezentací a webhostingu, včetně dodávek potřebného hardware a software
 • HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ: pracovníci našeho sdružení ve spolupráci s energetickým auditorem Vám usnadní orientaci ve výběru energeticky úsporných řešení a napomůžou Vám se zpracováním energetických auditů nebo posudků podle energetického zákona č.406/2000 Sb. v platném znění a zavedením systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001. Vastníme osvědčení o přípravě pracovníka pro zapsání do seznamu energetických auditorů od MPO ČR, viz. osvědčení.
 • WEBDESIGN A WEBHOSTING: nabízíme vývoj internetových aplikací včetně e-shopů, optimalizace SEO a redakčních systémů na bázi HTML, XHTML, PHP, pronájem webhostingu s podporou MySQL, viz. doména , nobel-system